Kjære jordmødre!

Ukategorisert Comments (1)

Jeg hadde for et par dager siden et innlegg i Aftenposten, der jeg diskuterte omkring et tema som har vært en del i media i det siste; jordmormangelen rundt om i landet.

 

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Hvor-virkelig-er-jordmormangelen–Kari-Lovendahl-Mogstad_-lege-8151308.html

 

Dette ble skrevet som en respons på flere artikler og innlegg som har vært i avisene, og som har beskrevet jordmormangelen.

Halve innlegget mitt handler om svangerskapsomsorgen  rundt om i landet, den andre halvdelen handler om min bekymring for at det er for få jordmødre i fødsels- og barselomsorgen.

I hele innlegget mitt berømmer jeg jordmødre for det de gjør, og den spesialkompetansen de har når det gjelder gravide og fødende. (Ved en feiltakelse ble ordet spesialist skrevet i hermetegn, og det har jeg beklaget flere ganger til leder i Jordmorforbundet)

Det jeg imidlertid diskuterer, og belyser litt, er hvordan svangerskapsomsorgen fungerer, og bruker da tall fra Brukerundersøkelsen som Kunnskapssenteret utførte for få år siden. Mitt hovedanliggende var å minne om at svangerskapsomsorgen faktisk fungerer fint for de aller fleste, med trygge utfall både for mor og barn, selv om det selvsagt er mye som kan bli bedre. Jeg syns det er viktig, ikke minst for de gravide som leser artikler i media med største interesse og oppmerksomhet, at vi ikke lager en virkelighet som kjennes som mer uttrygg enn den i realiteten er.

Jeg kjenner Stortingsmelding 12 godt, da jeg satt i arbeidsgruppen som har laget nye retningslinjer for både fødsels- og barselomsorg. Jeg skjønner at jordmødrene kjemper for å få oppfylt det som står der; om nok jordmødre til alle som ønsker seg jordmor, uansett hvor de bor. For å klare dette, må antall jordmødre, og antatt heltidsstillinger, økes mye.

Men dette er noe annet enn det faktum at de fleste gravide faktisk blir medisinsk sett trygt ivaretatt, og at de ikke står uten hjelp selv om de ikke får jordmor når de ønsker det.

De fleste fastleger opplever svangerskapsomsorg som en meningsfull og fin del av sin jobb, og det er en naturlig del av den helhetlige oppfølging av kvinner og familier, som vi har et fastlegeansvar for. Det er etter min mening dette som er kontinuitet, vi følger dem før, under og i årene etter et svangerskap, og også barna som blir født er automatisk våre pasienter. Dette er noe av det som gjør norsk fastlegeordning spesiell, også i internasjonal sammenheng. Når det er sagt, så er det også svært fruktbart og nyttig, både for pasientene og for oss, å ha et samarbeid med jordmødrene innen svangerskapsomsorgen, også de som går helt eller delvis hos jordmor. Dette er en vinn-vinnsituasjon for alle parter, og det optimale er at vi utfyller hverandre, men ulik og god kompetanse.

 

Det skrives i et svar til meg i dag,  fra Jordmorforeningens leder, Hanne Schelderup-Eriksen, at det er kvinners behov og ønsker som skal være styrende. Jeg er enig i det, det er det optimale. Men vi må innse at det er svært ressurskrevende å klare å lytte til alle gravide kvinners behov når det gjelder hvem hun skal gå til, til enhver tid.

 

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2650161/10505/Er-det-samfunnsokonomisk-aa-bruke-legetjenester-paa-friske-gravide-kvinner

 

Det stilles også spørsmål om hvordan vi prioriterer våre ressurser samfunnsøkonomisk. Det kan man jo egentlig stille seg i forhold til det jeg skrev like ovenfor, i forhold til fritt valg hvor som helst til enhver tid? Er det optimal bruk av de totale helsekronene vi har til rådighet?

Jeg jobber som fastlege med alle mulige slags pasienter og problemstillinger. Svangerskapsomsorg og barselomsorg ligger mitt hjerte aller nærmest, det vet alle som har fulgt meg gjennom saker jeg har skrevet og engasjert meg i. De som har fulgt meg vet også at jeg i det store og hele har heiet på jordmødrene, og deres arbeid. Jeg er imidlertid også opptatt av andre deler av helsevesenet, og veldig opptatt av at barn og unge ikke har bra nok skolehelsetjeneste, og jeg er også rystet over å høre stadige historier om gamle som dør alene på sykehjemmene. Dette er felter innen primærhelsetjenesten som også får altfor lite ressurser, til tross for at det også der står tydelig i retningslinjer og offentlige dokumenter at de skal ha en verdig omsorg og helsetjeneste, med konkrete mål.

Til spørsmålet i overskriften til Schelderup-Eriksen; «Er det samfunnsøkonisk å bruke legeressurser på friske gravide?» Vi fastleger har mange og viktige oppgaver, der forebyggende helsearbeid blant friske er en betydelig del. Svangerskapsomsorg er i skjæringsåpunktet mellom forebygging og behandlende medisin, så det er absolutt naturlig i denne konteksten at også fastleger følger gravide i svangerskapet.

En siste ting  i forbindelse med Schelderup-Eriksens spørsmål vedr hva som er samfunnsøkonomisk gunstig; jeg luftet i mitt innlegg i Aftenposten tanken om å fordele de jordmortimene man har til rådighet på flere? I følge  en kronikk skrevet av jordmødre i Adresseavisen i sommer, så har en fulltids jordmor 7-800 konsultasjoner årlig. Det blir etter mine beregninger, (med forbehold om feil beregning!) i underkant av fire konsultasjoner med gravide per dag. Selv om en jordmorhverdag består mye mer enn selve konsultasjonstimene, så kan det ha vært interessant å sett på om det er rom for  noen flere konsultasjoner?

 

Vi er kanskje uenige om enkelte ting, og vi har ulike utgangspunkt, men jeg stoler på at vi er enige om at det aller viktigste er å samarbeide til det beste for den gravide, med en gjensidig anerkjennelse og respekt. Det blir det god svangerskapsomsorg av!

 

 

 

 

 

Pin It

» Ukategorisert » Kjære jordmødre!
On 8. september 2015
By

One Response to Kjære jordmødre!

  1. […] i svangerskapsomsorgen. Jeg kommer stadig tilbake til svangerskapsomsorgen og jeg har lest dette blogginnlegget som fastlege Kari Mogstad publiserte etter et innlegg hun hadde i Aftenposten for noen uker siden. […]

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

« »