Snusleppe+gravidmage hører ikke sammen…

Jenter kvinner, Livsstil, svangerskap, Ukategorisert, Ungdom Comments (0)

I dag er det WHOs tobakksfrie dag!

Her i Norge er det ikke bare sigarettene vi tenker på da, men også på det stadig flere legger under leppa, nemlig snusen.

Faktisk så har snusbruken økt ganske så mye her til lands, samtidig som stadig flere har stumpet røyken. Det er jo veldig bra at mange har klart å slutte og røyke, men det er derimot veldig trist og synd at flere og flere jenter og kvinner begynner å snuse. Det har tidligere vært lite forskning som tydelig har vist at snus er tydelig helseskadelig, men det begynner nå å komme stadig flere og sterkere bevis på at det er slik.

Hos jentene har snusbruken økt mye, og det er nå faktisk så mange som 13% av jenter mellom 16-24 år som bruker snus daglig! Dette i tillegg til 5% som sier de bruker det av og til.

Når man tenker på at disse jentene ligger i løypa til å bli gravide og mødre etterhvert, er det på høy tid at vi leger og jordmødre har blitt flinkere til å spørre ut de gravide om sin snusbruk, i tillegg til alt det andre vi snakker med dem om.

Det har seg nemlig slik at snus, på lik linje med røyk, har mange uheldige effekter på fosteret i magen. De mest kjente er for tidlig fødsel, lav fødselsvekt, og i verste fall dødfødsel.

 

 

gravide som snuser (1)

 

 

 

 

I anledning Verdens tobakksfrie dag, har Helsedirektoratet gått ut med en kampanjevideo, der de med ganske sterke virkemidler forteller om de potensielle skadevirkningene snus faktisk har. De bruker i videoen en setting fra et hyggelig Babyshower, der den gravide, med snus under leppen må svare på quiz-spørsmål, hvor hun blir konfrontert med risikoen for både prematur baby og dødfødsel.

Noen har gått ut og ment at denne videoen er for drøy, og kjenner seg krenket. Andre syns den er bra. Slik vil det vel alltid være. Jeg tror, dessverre, at man må såpass tydelig og brutalt ut, om man skal ha sjanse til å nå ut gjennom den i den enorme mediaflommen som eksisterer. Og i dette  tilfellet er det faktisk veldig mange ufødte og uskyldige barn det dreier seg om, så man må ta hensyn til, for at de skal få de best mulige forutsetninger til en god start på livet.

Se videoen HER:

 

FAKTA

Helserisiko for fosteret

 • Bruk av snus i svangerskapet gir risiko for fosteret som på mange måter er lik risikoen ved røyking i svangerskapet.
 • Det er sterke holdepunkter for at snusing i svangerskapet gir økt risiko for lav fødselsvekt, for tidlig fødsel og dødfødsel. Barn som er født for tidlig og har for lav fødselsvekt, har økt risiko for risiko for sykdom og død i spedbarnsalderen, og kan få varige skader og funksjonsnedsettelse.
 • Det er også indikasjoner på at snusing kan føre til svangerskapsforgiftning, leppe- og ganemisdannelser og øke risikoen for pustestans i nyfødtperioden.

Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutts rapport «Helserisiko ved bruk av snus» fra 2014 (fhi.no)

Økning i snusbruk blant unge kvinner

 • Snusbruk blant unge kvinner har økt kraftig de siste årene. For ti år siden var det knapt målbare tall. Nå bruker 13 prosent av kvinner i alderen 16–24 år snus daglig (38 000 kvinner). I tillegg bruker 5 prosent snus av og til (15 000 kvinner).
 • Det finnes ikke tall på hvor mange gravide som snuser, men man frykter at dette tallet vil øke fordi de unge kvinnene som snuser etter hvert vil bli gravide.
 • Det har vært en tydelig nedgang i andelen gravide som røyker siden 1999 da 26 prosent av kvinnene røykte ved begynnelsen og 18 prosent ved slutten av svangerskapet. Det er 7 prosent av de gravide som sier de røyker daglig eller av og til ved begynnelsen av svangerskapet, mens rundt 4 prosent av gravide røyker ved slutten av svangerskapet. Dette viser tall fra Medisinsk fødselsregister (2014).

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Medisinsk fødselsregister og Helsedirektoratet

Kunnskap i befolkningen om helserisiko

 • Nesten halvparten av de spurte er usikre på, eller vet ikke om, mors snusbruk under graviditet fører til økt risiko for prematur fødsel og dødfødsel. Flertallet vet derimot at alkohol og røyking kan gi fosterskader.
 • Kvinner og menn under 45 år har mest tillit til helsepersonell, særlig lege og jordmor, når det gjelder informasjon om røyking og snusbruk.
 • De fleste mener at det er riktig at lege og jordmor, men også partner, snakker med kvinner om livsstil i svangerskapet (røyking, snusbruk og alkoholbruk).
 • Gravide snakker mer med helsepersonell om alkoholbruk og røyking enn om snusing. I fire av fem tilfeller er det helsepersonell som tar initiativ til å snakke med gravide om livsstil.
 • Undersøkelsen er gjennomført av Opinion blant et landsrepresentativt utvalg på 1 000 kvinner og menn i alderen 16–24 år i desember 2015.

Kilde og bilde: Helsedirektoratet

 

Pin It

» Jenter kvinner, Livsstil, svangerskap, Ukategorisert, Ungdom » Snusleppe+gravidmage hører ikke sammen…
On 31. mai 2016
By

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Du kan bruke disse HTML-kodene og -egenskapene: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

« »