Om Kari Løvendahl Mogstad

Kari Løvendahl Mogstad

Spesialist i allmennmedisin, idrettslege, universitetslektor

Forfatter og foredragsholdeer

Spaltist og skribent

Mor, kone og samfunnsmenneske

 

Jeg er fastlege og fembarnsmor, med stort engasjement innen temaer som angår barn, ungdom,  svangerskaps- og barselsmedisin. Jeg sitter inne med mye erfaring og kunnskap innen disse feltene, og har sittet i Nasjonalt Fagråd for svangerskapsomsorgen. Jeg har arrangert flere kurs i svangerskapsmedisin for leger, hatt private kurs for gravide i Trondheim, i tillegg til jobben som fastlege og lektor ved NTNU, der jeg underviser nybakte legestudenter.

Jeg elsker å skrive, og ga sommeren 2017 ut min første bok, Kroppsklemma. Boken tar for seg det økende kropps- og utseendefikserte samfunnet vi lever i. Hva kommer det av, og hvor kommer det fra? jeg er opptatt av bevisstgjøring, av alt fra foreldre til fagfolk, for å se på vårt stadige økende perfeksjonsjag, som et samfunnsproblem, like mye som et problem for den enkelte ungdom og enkeltmenneske.

Jeg har i tillegg til bloggen Livslangs, en fast spalte i Adresseavisen, og er fast ukebladlege i Hjemmet.

Gjennom firmaet Lykkelig som liten driver jeg og mannen min produksjon og salg av naturlige og miljøvennlige hudprodukter.

Kari på Twitter ›

Comments are closed.